LİDERLİK

“Eğer eylemleriniz, başkalarına, daha fazla hayal kurmaları, daha fazla öğrenmeleri, daha fazlasını yapmaları ve daha fazlasını olmaları için ilham veriyorsa,

siz bir lidersiniz.” John Quincy Adams

İnanıyoruz ki;

 • Gerçek liderlerin hedefledikleri amaçları, alanı ne olursa olsun, nihayetinde başka insanlara da fayda sağlayacak bir amaçtır.
 • Kişilerin liderlik yapmaları sadece pozisyonlarına bağlı değildir, herkes kendi hayatının liderliğini ele almak durumundadır.
 • Liderlik, sadece bilgi edinerek değil, deneyimlenerek öğrenilecek bir yetidir.
 • Liderliğin belli bir türü, ekolü olamaz, kişi hangi ekol doğrultusundaki modelleri öğrenirse öğrensin, bunları yine de kendi güçlü ve zayıf yanları kadar uygulayabilecektir.

 

Bu nedenle liderlik eğitimi, kişiye özgü olmalı, onun kendi engellerinin üstesinden gelmesine yardımcı olarak, tam potansiyelini gerçekleştirmesine hizmet etmelidir.

 

Bu doğrultuda geliştirdiğimiz Atlarla Özgün Liderlik programı, bütüne hizmet eden, sürdürülebilir bir liderlik modelinin, deneyimsel öğrenme ile içselleştirilmesini ve kişinin kendi liderliğine dair öz-farkındalık kazanarak, işe yaramayan stratejilerini değiştirmesini sağlayan bir programdır.

liderlik-gorsel

 • “Kesinlikle farkındalığımı arttırdı. Kendimde geliştirilmesi gereken yönleri görmemi sağladı. Bunları geliştirebilirsem ekibe daha iyi ve etkin liderlik yapabileceğimi gördüm. Beraber çalıştığım paydaşlarımın nasıl bireyler, nasıl liderler olduklarını keşfettim.”Kamil Önder, Wavin Pilsa

  Kamil Önder, Wavin Pilsa
 • “Liderlik özelliklerinin atlar üzerinden aktarılmış olması ilginç ve güzel. Aynı zamanda buradan çıkarılan sonuçlarda gerçek durumu yakalama oranı da yüksek. Atlarla gerçekleştirilen bu aktivitede, dışarıdan iyi bir ayna tutulmuş oluyor. Güzel ve başarılı bir eğitim ortaya çıkıyor. Teori ile boğulmamış olması da ayrı bir güzelliği.”Ziya Burnaz, Toyota

  Ziya Burnaz, Toyota

Atlarla Özgün Liderlik Programını;

 • Üst düzey yönetici ve Genel Müdür’e direk raporlayanlar için, belirli aralıklarla alınacak Liderlik Gelişim Modülleri olarak,
 • Kurumun halihazırda aldığı yurtdışı kaynaklı liderlik programlarına destek olarak liderlik yetkinliklerinin sınanması, deneyimlenmesi amaçlı bir veya iki günlük workshoplar olarak,
 • Bireysel yetkinlik geliştirmesi planlanan yöneticiler için bir veya iki günlük eğitimler olarak,
 • Yöneticiliğe hazırlanan çalışanlar için Yönetim Becerileri ağırlıklı liderlik eğitimleri olarak,

düzenleyebiliyoruz.

Neden Tercih Edilmeli?

 • Sınıf ortamı dışında, farklı ve konuya dair güncel yenilikleri kapsayan bir eğitim olduğu için.
 • Katılımcılara, edinecekleri becerileri, atlarla manejdeki deneyimleri esnasında anında aldıkları geri bildirimlerle kalibre etme ve gündelik hayatlarına uyarlama şansı tanıyan bir eğitim modeli olduğu için.
 • Özellikle, geri bildirime açık olmayan, tecrübeli üst düzey yöneticilere, kendi davranış kalıpları hakkında objektif ve anında geri bildirimi, hem de reddedilemeyecek bir kaynaktan sağlayan bir eğitim olduğu için.
 • Konusu ne olursa olsun, katılımcılara kendileri kadar, takım arkadaşlarını da daha derinden tanıma ve içten bir bağlantı kurma fırsatını veren bir eğitim modeli olduğu için.
 • “Gerçek isteklerimin ve duygularımın farkına vardım. Bazı duygularımda gerçekçi olmadığımın, olmam gerekeni kendime söylediğimin ve özgün benliğimi gerektiğinde kullanabileceğimin farkına vardım. Her şey için teşekkürler.”Selçuk Uzay, Globelink Unimar

  Selçuk Uzay, Globelink Unimar
 • “Kesinlikle farkındalığımı arttırdı. Kendimde geliştirilmesi gereken yönleri görmemi sağladı. Bunları geliştirebilirsem ekibe daha iyi ve etkin liderlik yapabileceğimi gördüm. Beraber çalıştığım paydaşlarımın nasıl bireyler, nasıl liderler olduklarını keşfettim.”Kamil Önder, Wavin Pilsa

  Kamil Önder, Wavin Pilsa