DEĞİŞİM YÖNETİMİ

“Görmek İstediğiniz değişimin kendisi olun.” Mahatma Gandhi

Atlar avlayan değil, başkalarına av olan hayvanlardır. Buna karşılık, onları ne zaman gözünüzün önüne getirseniz sakince otlayan bir at görüntüsü ile karşılaşırsınız. Atlar bu huzuru, bir tehlike söz konusu olduğunda anında tepki verebilecek olmalarına ve sürekli anda kalarak, mevcut durumu net bir şekilde değerlendirebiliyor olmalarına borçludurlar. Değişime direnenler ise anda değil, geçmişte takılıp kalmış bir düşünce yapısına sahiptirler.

İşbirliğinin ön koşulu olarak bizlerin de tüm dikkatinin sürekli mevcut anda olmasını talep eden atlarla çalışarak, bu programda, bizi geçmişte tutmaya çalışan zihin kalıplarımızı kırmayı ve ortak hedefi bizim için de daha anlamlı kılarak, birlikte yeni seçenekleri görebilen ve onlara uyum sağlayabilen bireyler haline gelmeyi deneyimliyoruz.

Atlarla değişimi yönetmek programı;

 • Başka bir şirket tarafından satın alınan şirketlerin,
 • CEO veya Genel Müdür değişimi gibi üst yönetim değişikliklerine gidilmiş şirketlerin,
 • Büyüme veya departmanlaşma nedeniyle yapısal değişikliklerin söz konusu olduğu şirketlerin,
 • Veya herhangi bir nedenden kurum vizyon ve misyonunda yenilenmeye gidilmesi istenen şirketlerin,

yöneticileri için faydalı olacak bir eğitim programıdır.

 • “Tepki, his, duygu, düşünce ve eylemlerin çok etkili olabileceğini at ile yapılan seanslarda oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıktığını gördüm. Mükemmeli yakalamak ve hep daha iyi olmak benim için bir hedefti ama bu eğitimde başarının da sınırları olabileceğini ve başarılı anlarda başarılı olduğumu yüreklilikle söylemem gerektiğini öğrendim. Liderlik vasıflarımda kendi personelime duygu ile yaklaşmanın etkili olacağını öğrendim. Eğitim benim açımdan başarılıdır.” –  Muzaffer Gül, Sismat

  Muzaffer Gül, Sismat
 • “Eğitime katılan ekibimizin özgün metodoloji ile hem kendini hem de çalışma ortamını yeni bir gözle görmesi hepimizin yeni fırsatlara açılmasını sağladı. Ekibimiz kendini daha iyi tanıyarak, daha yakın çalışan ve daha çok üreten bir hal almasından çok mutlu olduk.”Orhun Çapanoğlu, Wavin Pilsa

  Orhun Çapanoğlu, Wavin Pilsa

Bu programda;

 • Değişim dinamikleri,
 • Değişime direnç göstermenin psikolojisi,
 • Kurum misyon ve vizyonunu yeniden tanımlama,
 • Kişisel değerler ile kurum değerlerini uyumlu hale getirme,
 • Ortak hedef belirleme ve bunu kurumun tüm kademelerine yayma,
 • Motivasyon unsurları,
 • Farklı bakış açıları ile birlikte çalışabilme,
 • Esneklik ve adaptasyon yetileri kazanma,

üzerinde çalışacaktır.

Atlarla Değişimi Yönetmek programı, şirket strateji toplantılarını da kapsayacak bir şekilde düzenlenebilmektedir.

 • “Atlarla manejde yapılan çalışmada değişimi gözlemlemek çok güzel bir deneyimdi. Manejde daha uzun kalabilmek isterdim.” – Muazzez Günay, L’oreal

  Muazzez Günay, L’oreal
 • “Eğitime katılan ekibimizin özgün metodoloji ile hem kendini hem de çalışma ortamını yeni bir gözle görmesi hepimizin yeni fırsatlara açılmasını sağladı. Ekibimiz kendini daha iyi tanıyarak, daha yakın çalışan ve daha çok üreten bir hal almasından çok mutlu olduk.”Orhun Çapanoğlu, Wavin Pilsa

  Orhun Çapanoğlu, Wavin Pilsa